Dekvoorwaarden San Cler Chocolate Boss

Geboren 24 april 2014
DNA: EE aa n/Z (Black Silver Dapple), PSSM1 n/n, CEM vrij
Stokmaat 145 cm (officieel gemeten 30.03.2019)
V:    San Cler Bourneville
M:   San Cler Black Magic
VV:  San Cler Sundance

Chocolate is een goed in het type staande, robuuste hengst, met krachtige, ruime bewegingen.
Hij heeft een grote werkwilligheid en is een echte knuffelkont!

Dekgeld voor Tinkers/Irish Cobs bedraagt € 400,00
(Inclusief 9% BTW en dekbon van N.S.v.T.)

Dekgeld voor andere rassen/kruisingen bedraagt € 300,00
(Inclusief 9% BTW en dekbon van N.S.v.T.)

Met San Cler Chocolate Boss wordt niet gereisd. Merries (met) veulen reizen van en naar onze hengst. Dekken gebeurt op natuurlijke wijze (aan de hand) of in de paddock.

San Cler Chocolate Boss is definitief goedgekeurd bij het N.S.v.T.
Hij is röntgenologisch goedgekeurd en beschikt over een uitstekend sperma rapport.

De merrie dient over een goede gezondheid te beschikken en geënt te zijn tegen influenza en tetanus. Het paspoort dient te worden overhandigd aan de hengstenhouder. De (eventuele) hoefijzers moeten verwijderd zijn voor de dekking. Bij twijfel wordt de merrie niet geaccepteerd.
Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor een merrie te weigeren.

Uiteraard doen wij ons best zo goed mogelijk voor uw merrie (en veulen) te zorgen.
Echter het verblijf van merrie (en veulen) geschiedt op eigen risico van de eigenaar.
Mocht er, om wat voor reden dan ook, (dringend) veterinaire hulp nodig zijn, dan komen deze kosten voor lasten van de merriehouder.

Gedurende het dekseizoen dient bij terugkomers, vanaf de derde keer, altijd een onderzoek plaats te vinden door een erkende paarden-dierenarts. De kosten van zo’n onderzoek zijn voor rekening van de merriehouder.

Probleem merries dienen altijd eerst door een erkende paarden-dierenarts onderzocht te worden.
De veterinaire begeleiding van de merrie (indien nodig) gebeurd door DAP Meerkerk.
Bij een niet gebleken drachtigheid geniet de merriehouder een reductie van 50% op het dekgeld in het volgende seizoen. Om in aanmerking te komen voor de gust-reductie, dient u vóór 1 oktober van het jaar van dekken, een schriftelijke dierenartsverklaring in te leveren, anders vervalt de gust-reductie.

Kosten voor stalling van de merrie bedragen € 5,- per dag, incl. hooi en eventueel krachtvoer.
Kosten voor stalling van een merrie met veulen bedragen €7,50 per dag, incl. hooi en eventueel krachtvoer.

Dekgeld en overige kosten worden belast per factuur, die per post of mail verzonden wordt.
Deze factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan op rekeningnummer NL23RABO0393049655 t.n.v. A. Baard

Overige gemaakte afspraken:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Gelezen en getekend:

Datum: ___________________________________________________________________________

Plaats: ____________________________________________________________________________

Naam merrie houder:

__________________________________________________________________________________

Handtekening:

__________________________________________________________________________________

Naam merrie:

__________________________________________________________________________________

UELN merrie:

__________________________________________________________________________________

Naam hengsthouder:

__________________________________________________________________________________

Handtekening:

__________________________________________________________________________________